CBA视频 360直播 直播吧
 • 赛事
 • 时间
 • 状态
 • 主队
 • 比分
 • 客队
 • 频道
2022年01月22日     星期六
 • CBA
 • 15:30
 • 未开始
 • 苏州肯帝亚
 • -
 • 深圳马可波罗
 • 高清直播
2022年01月21日     星期五
 • CBA
 • 19:35
 • 未开始
 • 山西汾酒股份
 • -
 • 南京同曦宙光
 • 高清直播
 • CBA
 • 19:35
 • 未开始
 • 广东东莞大益
 • -
 • 天津先行者
 • 高清直播
 • CBA
 • 15:00
 • 未开始
 • 九台农商银行
 • -
 • 浙江广厦控股
 • 高清直播
 • CBA
 • 11:00
 • 未开始
 • 福建豹发力
 • -
 • 青岛每日优鲜
 • 高清直播
2022年01月20日     星期四
 • CBA
 • 15:00
 • 完场
 • 苏州肯帝亚 68
 • -
 • 浙江稠州金租 108
 • 高清直播
 • CBA
 • 11:00
 • 完场
 • 山东高速 114
 • -
 • 宁波甬兴证券 92
 • 高清直播
2022年01月19日     星期三
 • CBA
 • 19:35
 • 完场
 • 浙江广厦控股 118
 • -
 • 山西汾酒股份 122
 • 高清直播
 • CBA
 • 19:35
 • 完场
 • 四川金荣实业 98
 • -
 • 青岛每日优鲜 87
 • 高清直播
 • CBA
 • 15:00
 • 完场
 • 南京同曦宙光 81
 • -
 • 九台农商银行 112
 • 高清直播
 • CBA
 • 15:00
 • 完场
 • 北京首钢 114
 • -
 • 天津先行者 126
 • 高清直播
2022年01月18日     星期二
 • CBA
 • 20:00
 • 完场
 • 深圳马可波罗 100
 • -
 • 浙江稠州金租 94
 • 高清直播
 • CBA
 • 19:35
 • 完场
 • 辽宁本钢 110
 • -
 • 时代中国广州 98
 • 高清直播

CBA簡介

CBA logo CBA是中國男子籃球職業聯賽(China Basketball Association)的簡稱,由中國籃球協會所主辦中國最高等級的籃球聯賽。

CBA聯賽在2005年正式更名為中國男子籃球職業聯賽。CBA共計20支球隊。

CBA每年10月或11月開始比賽至次年的4月左右結束比賽,截至16-2017賽季,共有六支球隊奪得過總冠軍, 其中八壹隊、廣東隊都曾八次奪冠,北京隊奪得三冠,上海隊、四川隊、新疆隊各奪CBA總冠軍壹次。